Bacalaureat 2011 - Funny

Bacalaureat 2011 - Funny

Rezolvari subiecte anii trecuti

Download rezolvari de subiecte din anii trecuti

Meditatii Limba Engleza

Meditatii Limba Engleza

Arhiva Bacalaureat 2008

Subiecte si rezolvari din sesiunea de Bacalaureat 2008

Utile Pentru Bac 2011

Calendar Bac 2011 Programe Bac 2011 Carti de Pregatire Bac 2011

Meditatii Limba Engleza : Lectia 1 - Verbe neregulate A-B


Pentru ca stiu ca multi dintre voi intampinati problema la proba de Limba Engleza, m-am hotarat sa incep rubrica Meditatii Limba Engleza pe acest blog .

Prima lectie se refera la verbele neregulate, care dau batai de cap tuturor. Secretul pentru a retine cele 3 forme ale verbelor neregulate (Infinitiv, Past Tense Participiu trecut) este repetitia lor, dar si folosirea verbelor neregulate la cele 3 forme in propozitii.

In lectia de astazi ne vom familiariza cu lista verbelor neregulate care incep cu literele A-B.

Infinitiv

Past Tense

Participiu trecut

Traducerea infinitivului (sensul principal)

arise

arose

arisen

a se ridica

awake

awoke
awaked

awoken
awaked

a se trezi

backslide backslid backslidden
backslid
a decădea

be

was / were

been

a fi

bear

bore

borne
born

a purta

beat

beat

beaten
beat

a bate

become

became

become

a deveni

begin

began

begun

a începe

bend

bent

bent

a se îndoi

bet bet
betted
bet
betted
a paria

bid

bid
bade

bid
bidden

a licita, a porunci

bind

bound

bound

a lega

bite

bit

bitten

a musca

bleed

bled

bled

a sângera

blow

blew

blown

a sufla, a bate

break

broke

broken

a sparge

breed

bred

bred

a creste, a educa

bring

brought

brought

a aduce

broadcast broadcast
broadcasted
broadcast
broadcasted
a difuza
browbeat browbeat browbeaten
browbeat
a intimida

build

built

built

a construi

burn

burned
burnt

burned
burnt

a arde

burst

burst

burst

a izbucni, a năvăli, a crăpa

bust busted
bust
busted
bust
a rupe, a strica

buy

bought

bought

a cumpăraAboneaza-te la cele mai noi stiri despre Bacalaureat 2009 !

Delivered by FeedBurner

Programa Bacalaureat 2009 : Literatura Universala

Programa Bacalaureat 2009 : Literatura Universala

STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN

În conformitate cu planurile-cadru pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718/ 22.12.2005, studiul literaturii universale, în clasele a XI-a şi a XII-a, este destinat exclusiv specializării filologie, din cadrul profilului umanist al filierei teoretice.

Finalităţile urmărite prin disciplina Literatură universală sunt de ordin cognitiv, formulate
prin competenţele generale şi competenţele specifice derivate din acestea, şi de ordin
afectiv-atitudinal, formulate prin setul de valori şi atitudini.

În esenţă, se urmăreşte ca, în cadrul orelor alocate disciplinei Literatură universală, elevii să
dobândească o imagine de ansamblu asupra diversităţii fenomenului literar-cultural universal, să-şi exerseze şi să-şi dezvolte competenţele de înţelegere, analiză şi interpretare de text, dobândite la disciplina Limba şi literatura română, pe creaţii aparţinând literaturii universale, să poată asocia un text unei epoci/ unui curent literar, să-şi rafineze abilităţile de argumentare a punctelor de vedere privind textele studiate, să-şi formeze gustul pentru lectură, pentru artă în general, să-şi formeze o gândire autonomă şi critică în raport cu textele şi cu fenomenele culturale abordate.

Descarca programa Bacalaureat 2009- Literatura Universala

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)
Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza
Programa Bacalaureat 2009: Biologie
Programa Bacalaureat 2009: Geografie
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza
Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv
Programa Bacalaureat 2009: Informatica Neintensiv
Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009 - Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN

Prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două probe obligatorii, scrisă şi orală, limba şi literatura română ocupă un loc important în structura examenului de bacalaureat.

Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativfuncţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile:

A. literatura română,
B. limbă şi comunicare.

Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise.

Proba orală vizează competenţele de comunicare orală, aplicate în receptarea mesajelor
orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal.

Descarca programa Bacalaureat 2009- Limba si Literatura Romana

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)
Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Italiana
Programa Bacalaureat 2009: Biologie
Programa Bacalaureat 2009: Chimie
Programa Bacalaureat 2009 : Economie
Programa Bacalaureat 2009: Istorie
Programa Bacalaureat 2009: Fizica
Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata
Programa Bacalaureat 2009: Geografie
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza
Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv
Programa Bacalaureat 2009: Informatica Neintensiv
Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009: Matematica - Filiera: teoretica, profil: real, militar, specializarea: matematica informatica

Matematica Programa de bacalaureat

Filiera: teoretica, profil: real, militar, specializarea: matematica informatica

I. Statutul disciplinei

Matematica este disciplină obligatorie de examen – proba d şi disciplină la alegere din profilul opus – proba f.

II. Competenţe de evaluat
1. Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici şi a raţionamentelor în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate
4. Exprimarea şi redactarea corectă şi coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme
5. Analiza unei situaţii problematice şi determinarea ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei
6. Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor
În plus, se vor avea în vedere şi competenţele specifice din programa şcolară.

Descarca programa Bacalaureat 2009 -Matematica - Filiera: teoretica, profil: real, militar, specializarea: matematica informatica

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)
Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Italiana
Programa Bacalaureat 2009: Biologie
Programa Bacalaureat 2009: Chimie
Programa Bacalaureat 2009 : Economie
Programa Bacalaureat 2009: Istorie
Programa Bacalaureat 2009: Fizica
Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata
Programa Bacalaureat 2009: Geografie
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza
Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv
Programa Bacalaureat 2009: Informatica Neintensiv
Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009: Informatica Neintensiv

Programa Bacalaureat 2009 : Religie Ortodoxa

PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT - disciplinele Dogmatică Ortodoxă şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române

Dogmatica Ortodoxă - Competenţe de evaluare:

1. interpretarea corectă a conţinutului dogmelor creştin – ortodoxe;
2. definirea conceptelor şi noţiunilor specifice Religiei în general şi învăţăturii ortodoxe, în special;
3. argumentarea învăţăturilor de credinţă ortodoxă, în diferite contexte de dialog interreligios;
4. utilizarea adecvată a limbajului religios a terminologiei cu care operează Teologia Dogmatică;
5. stimularea interesului pentru studiul Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, în vederea ca adevăr divin revelat;
6. aplicare valorilor creştine în viaţa moral-religioasă, având ca finalitate mântuirea.

Descarca programa Bacalaureat 2009 -Religie Ortodoxa


Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Italiana

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Istorie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv

Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009 : Logică şi argumentare

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat, disciplina Logică şi argumentare are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă:

la proba E (susţinută din aria curriculară corespunzătoare specializării), numai de către elevii care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale;
la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii de la oricare filieră şi specializare, cu excepţia celor care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale.


COMPETENŢE DE EVALUAT
• Analizarea structurii şi/sau corectitudinii formelor şi operaţiilor logice
• Utilizarea adecvată a conceptelor, operaţiilor şi instrumentelor specifice logicii în argumentare
• Transpunerea unui enunţ din limbaj natural în limbaj formal şi din limbaj formal în limbaj natural

Descarca programa Bacalaureat 2009 - Logică şi argumentare

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)
Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza
Programa Bacalaureat 2009: Biologie
Programa Bacalaureat 2009: Chimie
Programa Bacalaureat 2009 : Economie
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Italiana
Programa Bacalaureat 2009: Istorie
Programa Bacalaureat 2009: Fizica
Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata
Programa Bacalaureat 2009: Geografie
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza
Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana
Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport
Programa Bacalaureat 2009 : Limba Latina
Programa Bacalaureat 2009: Pedagogie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Italiana

I. STATUTUL DISCIPLINEI Limba Italiana

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului în vigoare, toţi absolvenţii învăţământului liceal vor susţine un examen oral la una din limbile moderne studiate, ca probă obligatorie (proba b). De asemenea, pot alege o limbă modernă pentru examenul scris, ca probă opţională, la alegere (proba e sau f ).

Repartizarea pe categorii de subiecte/teste – pentru ambele probe (orală şi scrisă) – se realizează în funcţie de nivelul şi forma de studiu, în acord cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat şi cu precizările programelor şcolare de limba italiană pentru ciclul liceal.

Descarca programa Bacalaureat 2009 -Limba Italiana

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Istorie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana

Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Latina

Programa Bacalaureat 2009: Pedagogie

Programa Bacalaureat 2009: Istorie

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT ISTORIE

I. Precizări

În cadrul examenului de bacalaureat, Istoria are statut de disciplină opţională. Istoria poate fi aleasă la proba D, la proba E sau la proba F, în funcţie de filiera şi profilul liceului absolvit.

Proba de examen la Istorie este o probă scrisă cu durata de 3 ore.
Prezenta programă pentru examenul de bacalaureat se fundamentează pe programele şcolare pentru clasa a IX-a - a XII-a, aprobate prin O.M.E.C.T / O.M.Ed.C în perioada 2004-2006.

Curriculum-ul liceal valorifică latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. De aceea, prezenta programă pentru examenul de bacalaureat la Istorie vizează competenţe şi conţinuturi prin parcurgerea cărora s-au format şi s-au dezvoltat aceste competenţe.

Descarca programa Bacalaureat 2009 -Istorie

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana

Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Latina

Programa Bacalaureat 2009: Pedagogie

Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv

STATUTUL DISCIPLINEI Informatica Intensiv

Disciplina INFORMATICĂ are statutul de disciplină opţională aleasă din aria curriculară corespunzătoare specializării matematică-informatică, filiera teoretică, la proba ”E“.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT
– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare şi reprezentarea lor prin intermediul programelor pseudocod şi programelor scrise în limbaj de programare (Pascal sau C/C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluţiei valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenţi;
– identificarea şi utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea şi utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea şi utilizarea operatorilor predefiniţi elementari;
– identificarea şi utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea şi utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– definirea şi apelul unor subprograme proprii cu înţelegerea mecanismelor de transfer prin intermediul parametrilor;
– identificarea proprietăţilor unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului şi utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control şi module de program;
– folosirea unor metode sistematice de rezolvare pentru probleme de generare;
– analiza unor algoritmi echivalenţi de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim.

Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Informatica Intensiv

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana

Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Latina

Programa Bacalaureat 2009: Pedagogie

Programa Bacalaureat 2009: Pedagogie

Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata

Programa Bacalaureat 2009 - Economie aplicata


STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat, disciplina Economie aplicată are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă numai la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii care au absolvit filiera tehnologică.

COMPETENŢE DE EVALUAT

• Analizarea, explicarea şi exemplificarea caracteristicilor menajelor; rezolvarea unor probleme specifice spaţiului privat
• Luarea deciziilor cu caracter economic, potrivit rolurilor asumate
• Utilizarea adecvată şi aplicarea conceptelor şi instrumentelor specifice economiei şi antreprenoriatului în activitatea unei firme

Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Economie aplicata

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana

Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Latina

Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport


I. STATUTUL DISCIPLINEI Educatie fizica si sport

În cadrul Examenului de Bacalaureat 2008, disciplina de învăţământ cuprinsă în aria curriculară Educaţie Fizică şi Sport are statut de disciplină opţională, în cadrul probei F, pentru elevii din liceele de alte profiluri decât cele cu program sportiv.
La proba practică Educaţie Fizică şi Sport se pot înscrie toţi candidaţii din liceele aparţinând tuturor filierelor, profilurilor şi specializărilor, indiferent de numărul orelor de specialitate alocate prin planurile-cadru de învăţământ.
Candidaţii care optează pentru această probă îşi asumă întreaga responsabilitate privind compatibilitatea nivelului propriu de pregătire sportivă cu nivelul exigenţelor impuse de Examenul de Bacalaureat.

Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Educatie fizica si sport

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Latina


1. STATUTUL DISCIPLINEI

În conformitate cu prevederile actualei legi a învăţământului, absolvenţii claselor de liceu, filiera teoretică, susţin examenul naţional de limba şi literatura latină , ca disciplină de profil, probă la alegere, iar testele sunt elaborate în funcţie de numărul de ore săptămânal din curriculum diferenţiat ( CD), 2 ore /săptămână, la clasa a XI-a, 1 oră / săptămână , la clasa a XII-a , profil uman, specializarea filologie. Competenţele de evaluat, conţinuturile şi tipurile de itemi (subiecte) respectă următoarele documente:


  • PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IX- A, Seria Liceu, Licee teoretice, profil umanist, specializarea filologie şi ştiinţe sociale;
  • PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A X- A, Seria Liceu, Licee teoretice, profil umanist, specializarea filologie şi ştiinţe sociale;
  • PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A XI- A , CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, Liceu teoretic, profil uman, specializarea filologie;
  • PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A XII- A , CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, Liceu teoretic, profil uman, specializarea filologie.
Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Limba Latina

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana


I. STATUTUL DISCIPLINEI ÎN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT

În cadrul examenului de bacalaureat absolvenţii de liceu, învăţământ de zi, seral şi fără frecvenţă, au dreptul de a susţine examenul de bacalaureat la limba germană ca limbă modernă într-una din situaţiile următoare:
• Limba germană ca limbă modernă – probă orală obligatorie comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările (proba b);
• Limba germană ca limbă modernă – probă scrisă la alegere dintre alte discipline - e sau f.

Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Limba Germana

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza


STATUTUL DISCIPLINEI

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84 /1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii de liceu au dreptul să susţină examenul de bacalaureat la limba engleză într-una din situaţiile următoare:
• Limba engleză – probă orală obligatorie, comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările – proba b;
• Limba engleză – probă scrisă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării, pentru filiera teoretică – specializarea filologie – proba e;
• Limba engleză – probă scrisă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele suţinute anterior – proba f. Această probă se va susţine în conformitate cu Anexa Lista disciplinelor la care se susţine examenul de bacalaureat 2008 pentru probele d, e şi f la Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2008.

Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Limba Engleza

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Aboneaza-te la cele mai noi stiri despre Bacalaureat 2009 !

Delivered by FeedBurner

Programa Bacalaureat 2009: Geografie


Programa Bacalaureat 2009 GEOGRAFIEI. Statutul disciplinei:


Geografia generală şi Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană au, în examenul naţional de bacalaureat 2008, statutul de disciplină opţională.

Proba de examen este scrisă şi se desfăşoară pe o durată de 3 ore.

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

A. STATUTUL DISCIPLINEI


FIZICA are în cadrul Examenului de Bacalaureat statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă “E” sau ”F” în funcţie de filiera din profilul liceului absolvit.

În intenţia de a veni în întâmpinarea candidaţilor care se pregătesc pentru continuarea studiilor în diferite filiere din învăţământul superior, elevii vor opta în timpul probei de examen pentru două dintre cele patru module :

  • I MECANICĂ
  • II ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
  • III. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
  • IV OPTICĂ).
Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Fizica

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza
Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza


PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA FRANCEZĂI. STATUTUL DISCIPLINEI

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului în vigoare, toţi absolvenţii învăţământului liceal vor susţine un examen oral la una din limbile moderne studiate, ca probă obligatorie (proba b). De asemenea, pot alege o limbă modernă pentru examenul scris, ca probă opţională, la alegere (proba e sau f )1.

Repartizarea pe categorii de subiecte/teste – pentru ambele probe (orală şi scrisă) – se realizează în funcţie de nivelul şi forma de studiu, în acord cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2008 şi cu precizările programelor şcolare de limba franceza pentru ciclul liceal 2.

Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Limba Franceza

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2009, disciplina Economie are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă:
• la proba E (susţinută din aria curriculară corespunzătoare specializării), numai de către elevii care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale;
• la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii de la oricare filieră şi specializare, cu excepţia celor care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale


Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Descarca Programa Bacalaureat 2009 Economie

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Examen de Bacalaureat 2009 Chimie


Programa contine informatii despre :

PROGRAMA I - CHIMIE ORGANICĂ I.Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba numai din conţinuturi TC (NIVEL I)

PROGRAMA II - CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ I . Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba numai din conţinuturi TC (NIVEL I)

PROGRAMA III - CHIMIE . FILIERA TEORETICĂ

Programa o puteti descarca de aici :

Programa Bacalaureat 2009 Chimie organica & anorganica

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana


Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Subiectele la Bac 2009 apar pe net pe 1 martie 2009

Desi au existat propuneri din partea profesorilor ca subiectele de anul acesta de la Bacalaureat sa nu mai apara pe net, se pare ca propunerea nu a fost acceptata. Asadar si elevii de anul acesta vor beneficia de acest avantaj de care se bucura elevii de clasa a XII-a de cateva generatii incoace. Data la care se vor afisa subiectele pentru Bacalaureat 2009 este 1 martie 2009. Nu luati insa de buna aceasta daat. Anul trecut s-a intarziat cu afisarea subiectelor. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca au existat rectificari ulterioare ale subiectelor postate pe net, pentru ca nu corespundeau programei.

Totodata, va fi postata pe site si structura subiectelor pentru probele scrise, cele orale, precum si precizarile metodologice referitoare la cerinte si la modalitatile de evaluare ale acestora la data de 30 noiembrie 2008.

Puteti fi siguri ca in momentul in care vor aparea noile subiecte pentru Bacul 2009, le veti putea descarca direct de pe bacul.ro . De asemenea, va voi tine la curent cu cele mai noi stiri in legatura cu Bacalaureatul 2009. Pana atunci insa, eu zic ca nu strica sa va aruncati un ochi peste subiectele din 2008, pe care le puteti descarca de aici.

In caz ca va intereseaza programele de la Bacalaureat 2009, le puteti vedea aici - vor urma si altele in curand):

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Aboneaza-te la cele mai noi stiri despre Bacalaureat 2009 !

Delivered by FeedBurner

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)


Programa de bacalaureat –2008
Filiera: teoretica, profil: real, militar, specializarea: matematica informatica


I. Statutul disciplinei
Matematica este disciplină obligatorie de examen – proba d si disciplină la alegere din profilul opus –proba f.

II. Competenţe de evaluat
1. Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunŃuri
matematice
3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici si a raţionamentelor în rezolvarea de probleme cu
diferite grade de dificultate
4. Exprimarea si redactarea corectă si coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării
sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme
5. Analiza unei situaţii problematice si determinarea ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei
6. Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin
îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor
În plus, se vor avea în vedere si competenţele specifice din programa scolară.

III . Conţinuturi

Clasa a IX-a

Mulţimi si elemente de logică matematică. Funcţii. Funcţii definite pe mulţimea numerelor
naturale N (sir). Funcţii; lecturi grafice. Funcţia de gradul I. Funcţia de gradul al II-lea.
Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea. Vectori în
plan. Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană. Elemente de
trigonometrie. Aplicaţii ale trigonometriei si ale produsului scalar a doi vectori în geometria
plană.

Clasa a X-a
Mulţimi de numere. Funcţii si ecuaţii. Metode de numărare. Matematici financiare. Geometrie.
(Nu se cer: Variabile aleatoare, scheme clasice de probabilitate: schema lui Poisson si schema lui Bernoulli.)

Clasa a XI-a
Elemente de calcul matriceal si sisteme de ecuaţii liniare.Permutări . Matrice . Determinanţi .
Sisteme de ecuaţii liniare . Elemente de analiză matematică. Limite de funcţii. Continuitate .
Derivabilitate. Reprezentarea grafică a funcţiilor.

Clasa a XII-a
Elemente de algebră.Grupuri.Inele si corpuri.Inele de polinoame cu coeficienţi intr-un corp
comutativ (Q, R, C, Zp, p prim).Elemente de analiză matematică.Primitive .Integrala definită.
Aplicaţii ale integralei definite.
Notă.
Pregătirea examenului si elaborarea subiectelor se realizează în conformitate strictă cu
PROGRAMA EXAMENULUI DE BACALAUREAT , avizată prin OMECT. Subiectele nu
vizează conţinutul unui manual anume . Manualul scolar este doar unul dintre suporturile
didactice utilizate de profesori si elevi, care ajută la parcurgerea programei scolare, prin
însusirea de cunostinţe si formarea de competenţe.Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites