Programa Bacalaureat 2009: Informatica Intensiv

STATUTUL DISCIPLINEI Informatica Intensiv

Disciplina INFORMATICĂ are statutul de disciplină opţională aleasă din aria curriculară corespunzătoare specializării matematică-informatică, filiera teoretică, la proba ”E“.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT
– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare şi reprezentarea lor prin intermediul programelor pseudocod şi programelor scrise în limbaj de programare (Pascal sau C/C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluţiei valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenţi;
– identificarea şi utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea şi utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea şi utilizarea operatorilor predefiniţi elementari;
– identificarea şi utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea şi utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– definirea şi apelul unor subprograme proprii cu înţelegerea mecanismelor de transfer prin intermediul parametrilor;
– identificarea proprietăţilor unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului şi utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control şi module de program;
– folosirea unor metode sistematice de rezolvare pentru probleme de generare;
– analiza unor algoritmi echivalenţi de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim.

Descarcati programa Bacalaureat 2009 - Informatica Intensiv

Alte programe pentru Bacalaureat 2009 :

Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)

Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Franceza

Programa Bacalaureat 2009: Biologie

Programa Bacalaureat 2009: Chimie

Programa Bacalaureat 2009 : Economie

Programa Bacalaureat 2009: Fizica

Programa Bacalaureat 2009: Economie aplicata

Programa Bacalaureat 2009: Geografie

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Engleza

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Germana

Programa Bacalaureat 2009 : Educatie fizica si sport

Programa Bacalaureat 2009 : Limba Latina

Programa Bacalaureat 2009: Pedagogie

0 comentarii:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites