Programa Bacalaureat 2009: Matematica (specializarea: matematica informatica)


Programa de bacalaureat –2008
Filiera: teoretica, profil: real, militar, specializarea: matematica informatica


I. Statutul disciplinei
Matematica este disciplină obligatorie de examen – proba d si disciplină la alegere din profilul opus –proba f.

II. Competenţe de evaluat
1. Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunŃuri
matematice
3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici si a raţionamentelor în rezolvarea de probleme cu
diferite grade de dificultate
4. Exprimarea si redactarea corectă si coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării
sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme
5. Analiza unei situaţii problematice si determinarea ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei
6. Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin
îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor
În plus, se vor avea în vedere si competenţele specifice din programa scolară.

III . Conţinuturi

Clasa a IX-a

Mulţimi si elemente de logică matematică. Funcţii. Funcţii definite pe mulţimea numerelor
naturale N (sir). Funcţii; lecturi grafice. Funcţia de gradul I. Funcţia de gradul al II-lea.
Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea. Vectori în
plan. Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană. Elemente de
trigonometrie. Aplicaţii ale trigonometriei si ale produsului scalar a doi vectori în geometria
plană.

Clasa a X-a
Mulţimi de numere. Funcţii si ecuaţii. Metode de numărare. Matematici financiare. Geometrie.
(Nu se cer: Variabile aleatoare, scheme clasice de probabilitate: schema lui Poisson si schema lui Bernoulli.)

Clasa a XI-a
Elemente de calcul matriceal si sisteme de ecuaţii liniare.Permutări . Matrice . Determinanţi .
Sisteme de ecuaţii liniare . Elemente de analiză matematică. Limite de funcţii. Continuitate .
Derivabilitate. Reprezentarea grafică a funcţiilor.

Clasa a XII-a
Elemente de algebră.Grupuri.Inele si corpuri.Inele de polinoame cu coeficienţi intr-un corp
comutativ (Q, R, C, Zp, p prim).Elemente de analiză matematică.Primitive .Integrala definită.
Aplicaţii ale integralei definite.
Notă.
Pregătirea examenului si elaborarea subiectelor se realizează în conformitate strictă cu
PROGRAMA EXAMENULUI DE BACALAUREAT , avizată prin OMECT. Subiectele nu
vizează conţinutul unui manual anume . Manualul scolar este doar unul dintre suporturile
didactice utilizate de profesori si elevi, care ajută la parcurgerea programei scolare, prin
însusirea de cunostinţe si formarea de competenţe.1 comentarii:

O nelamurire am si eu... Am picat vara trecuta bac-ul doar la Mate MT1. Anul acesta dau doar la mate cu subiectele din 2008?

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites